OSI EUROPE FOODWORKS GmbH

Senefelderstr. 17a
86368 Gersthofen
Niemcy

Tel.: +49 (0) 8221 209-0
Faks: +49 (0) 8221 209-392
Internet: www.osi.de

Niemiecki nr podatkowy 151/116/40669
NIP VAT UE DE267953931

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Memmingen, RHB 13990
Siedziba spółki: Günzburg

Dyrektor zarządzający: Erik Schöttl

 

Koncepcja, projekt
i realizacja techniczna

springer f3 GmbH & Co.KG
www.springerf3.de

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji wzgl. wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo bezpodstawne, o ile nie udowodniono, że są skutkiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszelkie oferty mają charakter niewiążący. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w częściach stron lub całości oferty bez uprzedniego powiadomienia oraz do ich uzupełniania, usuwania oraz zaprzestania ich publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. Odnośniki i łącza
Jeśli na różnych stronach tej witryny zamieściliśmy łącza do innych stron, w odniesieniu do wszystkich tych łączy obowiązuje poniższy zapis: W sposób wyraźny zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na formę stron, do których prowadzą łącza, ani na prezentowane na nich treści. Z tego względu niniejszym odcinamy się od wszelkich treści prezentowanych na wszystkich podlinkowanych stronach i oświadczamy, że nie są one naszą własnością.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych
Autor dokłada starań, by przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych na wszystkich stronach internetowych i w innych publikacjach. Prawa autorskie do opublikowanych na tej stronie obiektów, które utworzone zostały przez samego autora, należą wyłącznie do autora. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych osobowych
Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych, to udostępnienie tych danych przez użytkownika jest w pełni dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na zautomatyzowane archiwizowanie swoich danych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej. Gdyby okazało się, że części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są niezgodne w całości lub częściowo z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.