Registered Office

OSI Convenience Europe GmbH
Senefelderstr. 17a
86368 Gersthofen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 821 25 285-0
Fax: +49 (0) 821 25 285-100

Sales Office

OSI Convenience Europe GmbH
Luxemburger Str. 3
41812 Erkelenz

Tel.: +49 (0) 3221 10513-00
Fax: +49 (0) 3221 10513-49
E-Mail: service(at)osi.de
Internet: www.foodworks.com

Steuernr. 122/5759/4989
USt-IdNr. DE815364250
Registergericht Augsburg, HRB 32482

Geschäftsführer: Sherry DeMeulenaere, Nicole Johnson-Hoffman

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji wzgl. wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo bezpodstawne, o ile nie udowodniono, że są skutkiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszelkie oferty mają charakter niewiążący. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w częściach stron lub całości oferty bez uprzedniego powiadomienia oraz do ich uzupełniania, usuwania oraz zaprzestania ich publikacji tymczasowo lub na stałe.

2. Odnośniki i łącza
Jeśli na różnych stronach tej witryny zamieściliśmy łącza do innych stron, w odniesieniu do wszystkich tych łączy obowiązuje poniższy zapis: W sposób wyraźny zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na formę stron, do których prowadzą łącza, ani na prezentowane na nich treści. Z tego względu niniejszym odcinamy się od wszelkich treści prezentowanych na wszystkich podlinkowanych stronach i oświadczamy, że nie są one naszą własnością.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych
Autor dokłada starań, by przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych na wszystkich stronach internetowych i w innych publikacjach. Prawa autorskie do opublikowanych na tej stronie obiektów, które utworzone zostały przez samego autora, należą wyłącznie do autora. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej. Gdyby okazało się, że części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są niezgodne w całości lub częściowo z obowiązującym stanem prawnym, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.