Tutaj najlepsze praktyki to standardowe praktyki

OSI Convenience to synonim najwyższej jakości produktów szybkozbywalnych. Wynika to z wdrażania wysokich standardów, które dalece wykraczają poza obowiązujące regulacje prawne. W naszych nowoczesnych fabrykach przetwarzamy jedynie najlepsze składniki, przestrzegając niemieckich i międzynarodowych przepisów. Ponadto gwarantujemy pełną identyfikowalność: od gospodarstwa, z którego pochodzi surowiec, po produkt końcowy. Dzięki temu możemy być pewni, że zawsze dostarczamy naszym klientom bezpieczną i zdrową żywność.

Za pośrednictwem naszego zintegrowanego systemu zarządzania wdrażamy koncepcję zrównoważonego rozwoju OSI.

  • Przekrojowe  audyty wewnętrzne
  • Wielosystemowe zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i katastrofach
  • Monitorowanie jakości i ochrony środowiska w ramach kompleksowego systemu kontroli
  • Udział naszych pracowników w ciągłym ulepszaniu firmy dzięki zakładowemu
    systemowi zgłaszania sugestii

Jakość, na której możesz polegać