Waar alleen de beste werkwijzen standaard zijn

OSI Convenience staat synoniem voor de hoogste kwaliteit in gemaksproducten. Dit resulteert in de implementatie van standaarden die verder gaan dan wettelijke vereisten. Met ultramoderne productiefaciliteiten verwerken we alleen de beste ingrediënten overeenkomstig Duitse en internationale specificaties. Tegelijkertijd garanderen we volledige traceerbaarheid, van boer tot eindproduct. Op die manier kunnen we waarborgen dat we u altijd een veilig, gezond en voedzaam product leveren.

Onze integrale aanpak van bedrijfvoering stelt ons in staat het duurzaamheidsconcept van OSI te implementeren

  • Brede interne audits
  • Systeemoverstijgend crisis- en noodbeheer
  • Monitoren van kwaliteits- en milieustandaarden middels een uitgebreid prestatiebeheersysteem
  • Betrokkenheid van het personeel bij het steeds verder verbeteren van het bedrijf middels een ideeënpool voor medewerkers

Kwaliteit